Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: BARTA-MOTOR Kft. 6400 Kiskunhalas Diószegi Balázs u. 2., telefon: 06-70-319-0774, Email: info@bartamotor.hu, b7robi@gmail.com

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási   jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására   irányuló szerződés tekintetében:*

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: